Övrigt

Inspektioner
Vi utför visuella-, video- samt fotoinspektioner av alla olika konstruktioner
på t ex fartyg, byggnationer, sjöledningar mm.

Avlopp och kulvertar
Vi utför inspektioner samt reparationer i avlopp och kulvertar.