Tjänster

Vi på OD Sjöteknik är specialiserade på all yrkesmässig dykning inom bygg och anläggning, samt rengöring och inspektion av vattenreservoarer under drift.
Det betyder att vi utför alla typer av undervattensentrepenader
.
 • Bygg och anläggning
  Nybyggnation, renovering
 • Bärgning
  Bilar, båtar, sjökablar mm.
 • Inspektioner
  Vi utför visuella-, video- samt fotoinspektioner av alla olika konstruktioner på t ex fartyg, byggnationer, sjöledningar mm.
 • Avlopp och kulvertar
  Vi utför inspektioner samt reparationer i avlopp och kulvertar.
 • Vattenreservoarer
  Vi utför rengöring, videoinspektioner samt reparationer av vattenreservoarer och råvattenintag under drift.

Vi har även en egen patenterad metod för rengöring av reservoarer. Metoden är framtagen i samråd med livsmedelverket och VAV. Vi har hittills rengjort ca 630 reservoarer åt 130 olika kommuner i Sverige.