Vattenreservoarer


Vi utför rengöring, inspektioner samt reparationer av vattenreservoarer och råvattenintag under drift.

Vi har en egen patenterad metod för rengöring av reservoarer. Metoden är framtagen i samråd med livsmedelverket och VAV. Vi har hittills rengjort ca 630 reservoarer åt 130 olika kommuner i Sverige.

 

Här har vi ersatt gamla cellumidflänsar med nya rostfria flänsar under drift.